El millor parc aquàtic
de la Costa Brava

  • Comprar entrades
  • Contacta’ns

Aprofita les nostres ofertes i compra les teves entrades ara!

Política de Privacitat

Quan precisem obtenir informació per la part teva, sempre et demanarem que ens la proporcionis voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i amb la finalitat exclusiva d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL L cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL situat a la Crta de Vidreres Km1,2 , Lloret de Mar, 17310, identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.

PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el mateix terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi d'aquesta.

Si optes a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL 0 no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que hagis sol·licitat rebre.

Si prefereixes no rebre aquests missatges per correu electrònic, t'oferirem, a través dels mateixos, la possibilitat d'exercir el teu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22, de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament, i sota la seva responsabilitat, que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL serà d'aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals corresponents.


Tractament de les dades del currículum vitae

Estimat Sr./Sra.

Indicar-li que hem rebut el correu electrònic en el qual ens adjunta el seu curriculum vitae, per la qual cosa li comuniquem que les dades que vostè ens ha facilitat quedaran incorporats i seran tractats en la nostra base de dades amb la finalitat de poder gestionar adequadament la seva sol·licitud laboral. L'informem que Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL amb CIF B62365077 conforme disposa la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals i el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, tractarà les dades recollides en aquest correu electrònic de sol·licitud d'ocupació, amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a terme per part de Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL. En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li sol·licitem, ens el comuniqui per escrit amb l'única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud d'ocupació i curriculum vitae. Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL d'acord amb el principi legal de proporcionalitat, conservarà les seves dades mentre subsisteixi l'oferta d'ocupació sense que en cap cas excedeixi d'un any. D'acord amb el que s'estableix en la Llei, Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL es compromet a garantir el bon ús de la informació i especialment a respectar la seva confidencialitat en el tractament de les seves dades. La Companyia no utilitzarà les seves dades per a la presa de decisions automatitzades ni per a la realització d'anàlisi de perfils. L'informem que té dret a exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals mitjançant sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia del DNI dirigida a Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL amb domicili Ctra. De Vidreres km 1,2, Apt. 350, 17310 Lloret de Mar o enviant un correu electrònic a recursoshumans@waterworld.es